משרד הבריאות: כל בעל רישיון לשיווק קנאביס יוכל לייצא לחו״ל

היחידה לקנאביס רפואי פרסמה הנחיות מעבר לעוסקים בתחום הקנאביס הרפואי כאשר התנאי ההכרחי הראשון הוא כי השוק המקומי לא יעמוד בפני מחסור. ד״ר תמיר גדו, מנכ״ל BOL Pharma: פוטנציאל לענף ייצוא משמעותי למדינה
19.11.19 / 12:59
משרד הבריאות: כל בעל רישיון לשיווק קנאביס יוכל לייצא לחו״ל
19.11.19
משרד הבריאות: כל בעל רישיון לשיווק קנאביס יוכל לייצא לחו״ל
ד״ר תמיר גדו, מנכ״ל BOL Pharma, בכנס לפני כשבועיים. תוספת של מאות מועסקים למשק
צילום: עננים חברה לצילום
ד״ר תמיר גדו, מנכ״ל BOL Pharma, בכנס לפני כשבועיים. תוספת של מאות מועסקים למשק
צילום של הנחיות משרד הבריאות לעוסקים בייצור קנאביס
19.11.19
צילום של הנחיות משרד הבריאות לעוסקים בייצור קנאביס

עותק מהנחיות משרד הבריאות לעוסקים בתחום הקנאביס הרפואי הגיע למערכת PORT2PORT ומהן עולה כי מדובר בהנחיות אשר תהיינה בתוקף לתקופת מעבר של שישה חודשים שתסתיים ב-18 במאי 2020. במהלך תקופה זו ייבחנו התקנות, אשר נכתבו על ידי היחידה לקנאביס רפואי (יק״ר), ויוחלט אם יש מקום להאריכן, לשנותן או לקבע אותן.

 

מבחינת משרד הבריאות התנאי ההכרחי הראשון לייצוא הקנאביס הוא ההבטחה כי השוק המקומי לא יעמוד בפני מחסור. כל עוסק אשר עומד בסטנדרט לייצור ושיווק מקומי יוכל גם לשווק את המוצרים לחו״ל. בבוא משרד הבריאות לאשר אצוות ספציפיות לייצוא, יעמדו בפניו שיקולים של מלאי, מגוון, מחיר וזמינות מקומית, ולא יתאפשר יצוא כל עוד לא תובטח אספקה נאותה למטופלים במדינת ישראל.

 

נציין כי למרות ההנחיות הנ״ל הדרך לייצוא קנאביס עדיין ארוכה, וכאמור, תלויה באספקה סדירה בישראל. כמו כן, היצואנים יידרשו לעמוד בכל הדרישות הרגולטוריות בישראל וכן של  מדינות היעד.

 

לפני כשבועיים, במסגרת הוועידה השנתית של פורום IPL, התייחס ד״ר תמיר גדו, מנכ״ל BOL Pharma למשמעויות החדשות של עולם ה-Cannapharma – שילוב בין קנאביס ופארמה. במושב המיוחד שעסק בנושא הקנאביס, סקר ד״ר גדו את האתגרים הרבים העומדים בפני היצרנים ואת החסמים הרגולטוריים העומדים בפני היצוא. כמו כן, התייחס לפוטנציאל הרב של יצוא מוצרי קנביס רפואי מישראל ולהקפדה הרבה על איכות המוצרים.

 

ד״ר גדו ציין במהלך המושב כי ״הייצוא מישראל יאפשר להוריד את מחירי הקנאביס בארץ ויוסיף כבר בשנה הקרובה מאות רבות של מועסקים למשק הישראלי. לישראל יתרון טכנולוגי משמעותי בתעשיית הקנאביס העולמי והייצוא יאפשר לתעשייה להגדיל יתרון זה ולבנות ענף ייצוא משמעותי למדינה״.

 

 

 

המידע שמפורסם על ידי הפורום וכן במסגרת המפגשים וההרצאות שיתקיימו בפורום מעת לעת, מיועד לצורך החלפת מידע בין המשתתפים וקידום הידע הציבורי המשותף של הפעילים בפורום, ולא נועד להוות ייעוץ מקצועי ו/או ייעוץ אחר. מנהלי הפורום וכן המשתתפים בו והמפרסמים מידע באמצעותו אינם אחראים לשום פעולה שתתבצע על סמך מידע שנמסר ו/או הופץ בפורום והמשתתף בפורום אחראי לבדוק את כל המידע הרלבנטי לקבלת החלטותיו באמצעות אנשי המקצוע המתאימים ולא בהסתמך על המידע שמפורסם על ידי הפורום ו/או המשתתפים בו כאמור לעיל.