פורום IPL משיק תכנית חדשה להסמכת ספקים לוגיסטיים בתעשיית הבריאות

זאת מתוך מטרה לייצר סטנדרט אחיד לתעשייה ומיקוד בנושאים המשמעותיים בשרשרת האספקה, תוך מתן מענה לדרישות הרגולציה ועוד. שי חיימוב, מנהל הפורום: שמחים על ההיענות הן מצד חברות התרופות והן מצד ספקים מובילים
05.03.20 / 11:24
פורום IPL משיק תכנית חדשה להסמכת ספקים לוגיסטיים בתעשיית הבריאות
05.03.20
פורום IPL משיק תכנית חדשה להסמכת ספקים לוגיסטיים בתעשיית הבריאות
05.03.20
פורום IPL משיק תכנית חדשה להסמכת ספקים לוגיסטיים בתעשיית הבריאות

פורום IPL משיק תכנית חדשה להסמכת ספקים לוגיסטיים בתעשיית הבריאות. התכנית הנה חלק מתהליך מתמיד של למידה ושיפור ונבנתה בהתאם להמלצות אשר התקבלו על ידי  חברי הפורום בנושא.

 

פורום IPL משיק תכנית חדשה של מבדקי איכות משותפים לספקים לוגיסטיים בתעשיית הבריאות. המטרה הנה לייצר סטנדרט אחיד לתעשייה ומיקוד בנושאים המשמעותיים בשרשרת האספקה, תוך מתן מענה לדרישות הרגולציה, שיפור איכות הביצוע ומעורבות של כלל שותפי הפעילות.

 

כיום, משרד הבריאות בודק את היצרנים, היבואנים ובתי המסחר ואלה אמורים לבצע מבדקי איכות לספקים הלוגיסטיים שלהם. מצב זה מייצר מספר רב של מבדקים ושונות גדולה  בין מבדק של חברה אחת למשניה. התהליך החדש מאפשר הגדרה של סטנדרט אחיד וידוע עבור ספקים לוגיסטיים (משלחים, מסופי מטען, מובילים יבשתיים וכו') מתוך הבנה וחיבור מלא לפעילות הליבה אצל כל אחד מהם. כמו כן, מאפשר התהליך החדש השקעה של משאבים באופן יעיל וממוקד עבור תעשיית הפארמה ותמיכה בתוכנית המבדקים השנתית של מרבית הגופים בשרשרת.

 

לאחר מספר ועדות היגוי עם נציגי התעשייה, מיפוי מעמיק של הדרישות ועבודה פרטנית עם שותפים מובילים התקיימה לאחרונה הדרכה ראשונית על התהליך לעורכי המבדקים מקרב חברות התרופות וכמו כן תואמו מבדקי ניסיון (פיילוט) עם ספקים מובילים.

 

שי חיימוב, מנהל פורום Israel Pharma & Medical Logistics מסר כי: ״אנו רואים פערים משמעותיים בין המבדקים שמתקיימים היום, הנובעים מגישות שונות ומפערי ידע של עורכי המבדקים. לעיתים, הדבר גורם לפרשנויות סותרות ולעומס ביקורות אצל הספקים ומכאן גם חוסר שיתוף הפעולה בחלק מהמקרים. התהליך החדש נבנה במשותף עם חברות התרופות ועם בתי המסחר המובילים בישראל, והוא מייצר שפה אחידה וגשר בין דרישות הרגולציה לפעילות הליבה של הספק. הפורמט נח וידידותי לשני הצדדים, ומאפשר לבצע את מרבית ההכנות מראש. המבדק הנו וולונטרי ואנו שמחים על ההיענות הן מצד חברות התרופות והן מצד ספקים מובילים, אשר מוצאים לנכון להצטרף לתכנית״.

 

המידע שמפורסם על ידי הפורום וכן במסגרת המפגשים וההרצאות שיתקיימו בפורום מעת לעת, מיועד לצורך החלפת מידע בין המשתתפים וקידום הידע הציבורי המשותף של הפעילים בפורום, ולא נועד להוות ייעוץ מקצועי ו/או ייעוץ אחר. מנהלי הפורום וכן המשתתפים בו והמפרסמים מידע באמצעותו אינם אחראים לשום פעולה שתתבצע על סמך מידע שנמסר ו/או הופץ בפורום והמשתתף בפורום אחראי לבדוק את כל המידע הרלבנטי לקבלת החלטותיו באמצעות אנשי המקצוע המתאימים ולא בהסתמך על המידע שמפורסם על ידי הפורום ו/או המשתתפים בו כאמור לעיל.