קרגו אמרפורד מצטרפת לתכנית המבדקים של פורום IPL

ההצטרפות לתכנית נעשתה כחלק מהרחבת שירותי החברה למשלוחי פארמה ומשלוחים קריטיים ״טיים קריטיקל״, והחברה עברה מבדק מקיף אשר בדק את היערכות החברה לטיפול במשלוחים רגישים, ניהול מערכת האיכות, קיום והטמעת נהלים, טיפול באירועים חריגים ועוד
08.07.24 / 12:19
קרגו אמרפורד מצטרפת לתכנית המבדקים של פורום IPL
08.07.24
קרגו אמרפורד מצטרפת לתכנית המבדקים של פורום IPL

קבוצת קרגו אמרפורד מצטרפת לתכנית מבדקי האיכות לספקים לוגיסטיים של פורום Israel Pharma & Medical Logistics. מטרת התכנית הנה לייצר סטנדרט אחיד להסמכת ספקים לוגיסטיים בתעשיית הבריאות, בדגש על משלוחים מבוקרי טמפרטורה.

 

במסגרת התכנית, עברה החברה מבדק מקיף אשר בדק את היערכות החברה לטיפול במשלוחים רגישים, ניהול מערכת האיכות, קיום והטמעת נהלים, טיפול באירועים חריגים ועוד. ההצטרפות לתכנית נעשתה כחלק מהרחבת שירותי החברה למשלוחי פארמה ומשלוחים קריטיים (Time Critical).

 

את המבדק ערך מטעם הפורום אילן ביטון, מנכ״ל Enabling Insight, אשר הוביל את שיתוף הפעולה, תוך הקפדה על משוב מקצועי לתועלת הלקוחות וכלל התעשייה.

 
המידע שמפורסם על ידי הפורום וכן במסגרת המפגשים וההרצאות שיתקיימו בפורום מעת לעת, מיועד לצורך החלפת מידע בין המשתתפים וקידום הידע הציבורי המשותף של הפעילים בפורום, ולא נועד להוות ייעוץ מקצועי ו/או ייעוץ אחר. מנהלי הפורום וכן המשתתפים בו והמפרסמים מידע באמצעותו אינם אחראים לשום פעולה שתתבצע על סמך מידע שנמסר ו/או הופץ בפורום והמשתתף בפורום אחראי לבדוק את כל המידע הרלבנטי לקבלת החלטותיו באמצעות אנשי המקצוע המתאימים ולא בהסתמך על המידע שמפורסם על ידי הפורום ו/או המשתתפים בו כאמור לעיל.