הגנה מאירועי סייבר
05.11.17
הגנה מאירועי סייבר
היערכות לשער עולמי
05.11.17
היערכות לשער עולמי
רגולציה לתחום ה - Healthcare
05.11.17
רגולציה לתחום ה - Healthcare
עדכונים בתחום האמ"ר
05.11.17
עדכונים בתחום האמ"ר
דרישת משרד הבריאות לאחסנה והפצה
01.10.17
דרישת משרד הבריאות לאחסנה והפצה
GDP and QP Release
19.07.17
GDP and QP Release
רגולציה למכשור וציוד רפואי
14.07.17
רגולציה למכשור וציוד רפואי
אחריות בשרשרת הלוגיסטית
13.07.17
אחריות בשרשרת הלוגיסטית
ידיעות נוספות במדור מצגות מארועים
המידע שמפורסם על ידי הפורום וכן במסגרת המפגשים וההרצאות שיתקיימו בפורום מעת לעת, מיועד לצורך החלפת מידע בין המשתתפים וקידום הידע הציבורי המשותף של הפעילים בפורום, ולא נועד להוות ייעוץ מקצועי ו/או ייעוץ אחר. מנהלי הפורום וכן המשתתפים בו והמפרסמים מידע באמצעותו אינם אחראים לשום פעולה שתתבצע על סמך מידע שנמסר ו/או הופץ בפורום והמשתתף בפורום אחראי לבדוק את כל המידע הרלבנטי לקבלת החלטותיו באמצעות אנשי המקצוע המתאימים ולא בהסתמך על המידע שמפורסם על ידי הפורום ו/או המשתתפים בו כאמור לעיל.