חברות בפורום

הפורום מונה כיום מאות חברים, ופועל לשיפור תחום האיכות והלוגיסטיקה ובטיפול בבעיות הבוערות מול גורמי ממשל ותשתיות
07.02.17 / 16:24
חברות בפורום
07.02.17
חברות בפורום

חברי הפורום מסייעים במימון פעילותו באמצעות דמי חבר המשולמים אחת לשנה.

החברות כוללת השתתפות ללא עלות באירועי הפורום השונים, אשר נערכים במהלך השנה ולגישה לידע שנצבר בקבוצות העבודה שהפורום מקיים בנושאי יבוא, יצוא, רגולציה ועוד.

 

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
המידע שמפורסם על ידי הפורום וכן במסגרת המפגשים וההרצאות שיתקיימו בפורום מעת לעת, מיועד לצורך החלפת מידע בין המשתתפים וקידום הידע הציבורי המשותף של הפעילים בפורום, ולא נועד להוות ייעוץ מקצועי ו/או ייעוץ אחר. מנהלי הפורום וכן המשתתפים בו והמפרסמים מידע באמצעותו אינם אחראים לשום פעולה שתתבצע על סמך מידע שנמסר ו/או הופץ בפורום והמשתתף בפורום אחראי לבדוק את כל המידע הרלבנטי לקבלת החלטותיו באמצעות אנשי המקצוע המתאימים ולא בהסתמך על המידע שמפורסם על ידי הפורום ו/או המשתתפים בו כאמור לעיל.