חזון

להיות הפורום המקצועי המוביל בישראל, העוסק בפיתוח ובקידום תחום הלוגיסטיקה לתעשיית ה – Healthcare
07.02.17 / 15:28
חזון
07.02.17
חזון

בכדי לממש את החזון, שמנו לעצמנו את המטרות הבאות:

  • הגברת מודעות לטיפול נכון במשלוחי פארמה, ציוד רפואי וקנאביס בקרב ספקי השירות.
  • היכרות עם התהליכים הלוגיסטיים עבור אנשי הבטחת איכות, יצוא ויבוא.
  • שיפור וייעול תהליכים וממשקים בין בעלי העניין לאורך השרשרת הלוגיסטית.
  • עדכון חברי הפורום באופן שוטף אודות דרישות הרגולציה בארץ ובעולם.
  • קיום הדרכות, סיורים וימי עיון מקצועיים לעוסקים בתחום.
  • קידום אמצעים ופתרונות טכנולוגיים לתחום.
  • יצירת דיאלוג פורה ומתמשך בין לקוחות, ספקים וגורמי ממשל ורגולציה.
  • קיום Networking וחלוקת ידע בין חברי הפורום.
 
המידע שמפורסם על ידי הפורום וכן במסגרת המפגשים וההרצאות שיתקיימו בפורום מעת לעת, מיועד לצורך החלפת מידע בין המשתתפים וקידום הידע הציבורי המשותף של הפעילים בפורום, ולא נועד להוות ייעוץ מקצועי ו/או ייעוץ אחר. מנהלי הפורום וכן המשתתפים בו והמפרסמים מידע באמצעותו אינם אחראים לשום פעולה שתתבצע על סמך מידע שנמסר ו/או הופץ בפורום והמשתתף בפורום אחראי לבדוק את כל המידע הרלבנטי לקבלת החלטותיו באמצעות אנשי המקצוע המתאימים ולא בהסתמך על המידע שמפורסם על ידי הפורום ו/או המשתתפים בו כאמור לעיל.