דרישות GDP בהובלה ימית
12.02.19
דרישות GDP בהובלה ימית
ניהול סיכונים ודוחות פיננסיים
16.01.19
ניהול סיכונים ודוחות פיננסיים
Blockchain for Pharma
04.01.19
Blockchain for Pharma
On Demand Logistics
04.01.19
On Demand Logistics
SC Visibility
04.01.19
SC Visibility
ישום GDP בישראל
18.11.18
ישום GDP בישראל
Transport Pedigree
14.11.18
Transport Pedigree
רגולציית ציוד רפואי בישראל - לאן?
13.11.18
רגולציית ציוד רפואי בישראל - לאן?
המידע שמפורסם על ידי הפורום וכן במסגרת המפגשים וההרצאות שיתקיימו בפורום מעת לעת, מיועד לצורך החלפת מידע בין המשתתפים וקידום הידע הציבורי המשותף של הפעילים בפורום, ולא נועד להוות ייעוץ מקצועי ו/או ייעוץ אחר. מנהלי הפורום וכן המשתתפים בו והמפרסמים מידע באמצעותו אינם אחראים לשום פעולה שתתבצע על סמך מידע שנמסר ו/או הופץ בפורום והמשתתף בפורום אחראי לבדוק את כל המידע הרלבנטי לקבלת החלטותיו באמצעות אנשי המקצוע המתאימים ולא בהסתמך על המידע שמפורסם על ידי הפורום ו/או המשתתפים בו כאמור לעיל.